Betalningsvillkor och avbokningsregler

Avtalsvillkor för SMC kurser och utbildningar

Bokning av kurs eller utbildning

För att boka kurs med SMC fyller du i bokningsformuläret på hemsidan samt betalar en anmälningsavgift inom anmodad tid. Avgiften försäkrar dig om en bokad plats på den valda kursen. Är kursen fullbokad placeras den som vill på en väntelista. 

Betalning kan ske med kort (vi accepterar Master Card och VISA och vi använder givetvis 3D Secure), swish eller faktura. Kom ihåg att om du väljer att betala med faktura att betalningen ska ske senast 30 dagar innan kursen ska genomföras. Om du inte betalar fakturan i rätt tid lämnas din plats över till någon på väntelistan. 
Om du på väntelistan har erbjudits en plats ska hela beloppet betalas snarast möjligt på det sättet som anges av SMC. Vid utebliven betalning kommer den kursplatsen erbjudas till nästa. 

Avbokning
Du kan när som helst avboka ditt deltagande minst 30 dagar innan kursen börjar. Om du väljer att avboka kursen 30 till 15 dagar innan så återfås halva kursavgiften tillbaka. I annat fall kan SMC tyvärr inte erbjuda att betala hela eller delar av kursavgiften tillbaka. 
I annat fall tillkommer 200 kr i 
avbokningsavgift vid avbokning av kursen. 
Vi vill även informera om att du kan tillägga ett avbeställningsskydd ifall du blir sjuk. 
Avbeställningsskyddet kostar 150 kr per kurstillfälle. Du kan läsa mer om det 
här.

Under kursen 
Du ansvarar själv för transport till och från kursen. 
Du som deltagare ansvarar för att du innehar giltigt A-körkort och att motorcykeln som används på kursen är en landsvägsregistrerad motorcykel. Motorcykeln ska vara besiktigad och godkänd av ett svenskt besiktningsorgan som t.ex. Bilprovningen, OPUS, etc. Motorcykeln ska vid kurstillfälle vara på ställd och i trafik. Motorcykeln ska minst ha en giltig trafikförsäkring. Registreringsskylten ska vara väl synlig på MC:n. Om det är en ren endurokurs som genomförs på en godkänd endurobana kan en enduroregistrerad motorcykel användas.
Du ska ha godkänd motorcykelhjälm, kläder, ryggskydd, stövlar och handskar avsedda för motorcykelkörning. Bröstplatta och heltäckande hjälm rekommenderas men är inget generellt krav. Om särskilda regler finns för en kurs gäller dessa. Särskilda regler framgår på hemsidan under information om aktuell kurs. Personlig skyddsutrustning ska vara i gott skick.

Gäller Grundkurser
I vissa fall kan du som handledare ta med dig din elev till någon av SMC:s kurser. Du ansvarar dock för din elev och hans eller hennes utrustning och motorcykel enligt ovan. Mer om SMC:s utbildningar för körkortselever finner du här. 

SMC och dess instruktörer har rätt att förvisa en deltagare från kursen ifall att: 
deltagaren inte följer reglerna
beter sig på ett sådant sätt som utgör en risk för sig själv och/eller andra kursdeltagare
inte använder den utrustningen som krävs för att kunna genomföra kursen.
Motorcykeln inte är det skicket för att kunna genomföra kursen. 
Om en deltagare är påverkad av alkohol eller droger förvisas han eller hon omedelbart!
I ovanstående fall ersätts ingen erlagd betalning till den deltagaren. 

Om kursen ändras eller ställs in
Om kursens ställs in eller på annat sätt inte kan genomföras så har SMC skyldighet att informera dig omedelbart om detta. Om en kurs inte kan genomföras på grund av SMC har du givetvis rätt att återfå den redan inbetalda kursavgiften. 

Force majeure
SMC har full rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller före kursen inträffar naturkatastrof, översvämning, strejk eller annan händelse som väsentligt påverkar förhållandena på kursplatsen vid den tidpunkt då kursen ska genomföras och därmed förhindrar kursens genomförande. Vid sådan oförutsedd, extraordinär händelse och då SMC:s utgifter för aktuellt arrangemang kvarstår, är SMC inte skyldig att återbetala erlagd kursavgift.
Desamma gäller även om regeringen eller någon svensk myndighet fattar beslut av sådan karaktär som gör det omöjligt att kursen kan genomföras.


OBS!
Kom ihåg att lite regn inte hindrar oss från att köra motorcykel. Var beredd på alla väderlägen och öppen för att lära dig mer om din MC och hur man kör den även under lite sämre förhållanden. 

Tvister
Vi från SMC försöker alltid att lösa eventuella tvister om tolkning och tillämpning av dessa avtalsvillkor med hjälp av förhandlingar. Om du mot förmodan skulle tycka att detta inte är tillräckligt har du naturligtvis alltid rätt till att vända dig till ARN eller allmän domstol.