Övningskörning på SMC-kurs

Om du går körkortsutbildning och övningskör med MC är du välkommen till vissa av våra kurser. SMC-kurserna är vidareutbildning för motorcyklister. Ingen är för ung, ingen för gammal för att ha kul på hoj.


Vi tillåter övningskörning vid grundkurs/avrostning och vid broms- och kurvkurser på gokartbana, men under följande förutsättningar:

Om du vill övningsköra ska din handledare vara närvarande hela tiden och ha uppsikt över körningen, samt deltaga i teoriavsnitten för att sedan kunna förmedla dessa till den som övningskör.

Det är alltid handledaren som ansvarar för övningskörningen.

Vi har ett avtal som du skriver ut i förväg och har med till inskrivningen på kursdagen. Det finns blanketter på kursplatsen också.