Styrelsen i SMC Västernorrland

Följande personer sitter med i Styrelsen eller har ett uppdrag av SMC Västernorrland.


Ordförande

Anna-Karin Söderlind

ordforande @ smcvasternorrland.se


Ledamot


Lennart Björklund

lennart.bjorklund @ smcvasternorrland.se


Kassör

Marie Norberg

kassor @ smcvasternorrland.se

Webmaster/Informatör
/Ledamot


Anders Jönsson


webmaster @ smcvasternorrland.se
informator @ smcvasternorrland.se


Sekreterare/Ledamot

Christel Kraupp

christel.kraupp @ smcvasternorrland.se

Ledamot

Tony Brix

tony.brix @ smcvasternorrland.se


MCT/Ledamot

 
Vakant

mct @ smcvasternorrland.se

 
Suppleant

Vakant


 
Suppleant

Vakant

 


Valberedningen

valberedningen @ smcvasternorrland.se 


Valberedningen har till uppgift att
hitta personer som vill/kan sitta med i SMC Västernorrlands styrelse.
Har Du något förslag eller kanske
Du är intresserad av att sitta med.
Ta då kontakt med följande:


Valberedningen
Sammankallande

Katarina Funseth

katarina @ smcvasternorrland.se

 
Revisorer

Det är revisorerna som håller ett vakande öga på styrelsen.
   


Revisor

Stefan Nilsson

stefan @ smcvasternorrland.se 

 
 

Postadress

SMC Västernorrland
C/o Anna-Karin Söderlind
kubbe 131
895 93 Bredbyn

Fakturaadress
SMC Västernorrland
C/o Marie Norberg
Spjutgatan 62
871 50 Härnösand

Plusgiro
94 42 33-6

Organisationsnummer
802420-4151