Aktuella beläggningsarbeten i Värmlands län 2022

2022-05-31

Mellan juni - oktober kommer ett stort antal beläggningsarbeten att genomföras i Värmland. SMC Värmland berättar här var och när vägarbetena pågår i vårt distrikt. Trafikverket tipsar också om vilka vägar du bör undvika och när medan entreprenören genomför infräsning och sedan asfalterar.

SMC Värmland har haft kontakt med beläggningsansvarig i länet, Victor Ivansson. Ett stort antal vägar kommer att få en ytbehandling - läs mer om hur den går till till höger. SMC rekommenderar dig som kör MC att undvika dessa vägar under den tid på arbetet pågår. Vänta med att köra där tills allt grus är bortsopat. Observera att tiderna kan ändras beroende på väder och vind.

Ytbehandlingar (utförs preliminärt vecka 26-29, 27 juni-24 juli)
E16 Fensbol - Överbyn
26 Jordkullen - Nykroppa
62 N Loffstrand - Åstrand
175 V Hugnvik - Dottervik
177 N Koppom
237 Dalbäcken - Storfors
241 Torsberg - Annefors
622 Koppom - Påterud
627 Skålerud - Vännacka
648 Glava
716 Vägvisaren - Sunne
852 Mörttjärn - Länsgräns
863 Häljeboda - Riksgräns
864 Häljeboda

Vilka vägar ska du undvika och när?

På några vägar görs s k infräsning innan asfaltering. Dessa vägar bör du undvika helt under tiden arbetet pågår. Under vecka 32-40 (preliminärt) kommer infräsning av makadam att göras på följande vägar. Det är alltså mellan 8 augusti -7 oktober. 
502 Holmedal
503 Holmedal
503.01 Holmedal
628 Skillingmark
669 Borgvik - Malsjö
859 Fjäll - Skårestorpet
865 Nolby - Ås
866 Ås - Stråket

Trafikverkets sida om ytbeläggningar och infräsning.


Infräsning väg 331

Vad är infräsning? PEAB berättar. 
Infräsning är en teknik som kan återskapa ett bärlager genom att man blandar in nytt stenmaterial på plats i den gamla överbyggnaden. Infräsningstekniken kan användas på lågtrafikerade och enskilda vägar. Efter provtagning av det gamla bärlagret kan man bestämma fräsdjup och mängden makadam som behöver tillföras. Rätt mängd makadam läggs sedan ut separat och sammanfräses med det gamla bärlagret.

Vad är remixing? PEAB berättar. 
Remixing av asfalt är en teknik där man fräser upp den gamla asfalten, blandar den men ny asfalt på plats varefter man sedan lägger ut den på vägen igen

Vad är en tankbeläggning enligt Trafikverket?
Tankbeläggningar är en beläggningstyp som innebär att stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen var för sig, utan att ha blandats ihop innan. Det finns två vanliga varianter som används: ytbehandling och indränkt makadam. I Gävleborgs län är det alltså ytbehandling som kommer att genomföras på ett antal vägar i sommar.

SMC rekommenderar motorcyklister att undvika att köra på vägar medan någon form av tankbeläggning/ytehandling pågår och vänta tills allt grus är bortsopat. 

Ytbehandling
Vid en ytbehandling sprider man ut bindemedel över vägen. Sedan sprider man ut stenmaterial som täcker bindemedlet och slutligen vältar man ytan för att stenarna ska fastna och hamna rätt. De stenar som inte fastnat sopas senare bort.  Det är viktigt att ha rätt mängd bindemedel och grus för att inte skapa blödningar. Entreprenören ska sopa tills allt grus är borta. Ibland sänks hastigheten under tiden. Tyvärr betyder ytbehandling ökad risk för stenskott och att man kör omkull i gruset. När allt grus är borta är vägen relativt ojämn och kan ha skrovlig yta. Efter en tid försvinner detta. 

Indränkt makadam
När man använder beläggningen indränkt makadam läggs först ett tjockt lager av grov makadam. Sedan sprider man ut bindemedel som tränger ner i den övre delen av makadamlagret för att täta ytan och binda ihop stenarna. Därefter sprids ett tätande lager av stenmaterial och bindemedel. Liksom för ytbehandling är det viktigt att man sprider ut rätt mängd bindemedel och stenmaterial för att inte få problem med blödningar eller stenskott. Denna metod används främst på det mindre lågtrafikerade vägnätet. 


Tankbeläggning E45 Malung-Mora