Tankbeläggningar/ytbehandlingar i Värmland 2020

2020-05-15

Under sommaren kommer entreprenörer på uppdrag av Trafikverket att utföra ytbehandlingar/tankbeläggningar på ett antal vägavsnitt i Värmland.

Ytbehandlingar/Tankbeläggningar är en metod son används allt oftare på de mindre vägarna (där många mc-förare kör) istället för asfaltering.
Trafikverket använder denna metod eftersom den är mycket billigare, asfalteringen är fem gånger dyrare.
Karta och vägförteckning nedan gäller alltså endast denna typ av beläggningsarbeten, inte asfalteringar.

SMC har talat med beläggningsansvarig på Trafikverket angående när sopning ska starta och råden säger att den första sopningen ska påbörjas direkt när man är klar. Det kan handla om ett par timmar eller dagen efter, beroende på temperatur. Därefter ska entreprenören fortsätta att sopa tills ytan stabiliserat sig. Man kan behöva sopa flera gånger. Så länge det finns lösa stenar ska skyltar sitta uppe och sopningen avslutas när allt grus är borta.

SMC har talat med beläggningsansvarig på Trafikverket angående när sopning ska starta och råden säger att den första sopningen ska påbörjas direkt när man är klar. Det kan handla om ett par timmar eller dagen efter, beroende på temperatur. Därefter ska entreprenören fortsätta att sopa tills ytan stabiliserat sig. Man kan behöva sopa flera gånger. Så länge det finns lösa stenar ska skyltar sitta uppe och sopningen avslutas när allt grus är borta.

När ska gruset vara bortsopat från andra mindre lagningar?
Här kommer en liten påminnelse om vad som gäller för olika lagningsmetoder. Så länge det finns grus på vägen ska varningsskylt sitta uppe.
Skylten tas ner när entreprenören sopar.

• Försegling (lagning av sprickor och längsgående spår): Grus efter försegling ska vara borta inom 6 timmar (vägklass 1-3) och övriga vägar 48 timmar.
• Snabellagning
(mindre hål och sprickor) Grus efter snabellagning ska vara borta inom 12 timmar (vägklass 1-3) eller 24 timmar (vägklass 4-5)
• Stödremsor: läggs på sidan av vägen, ska aldrig ligga på vägen.

Var rapporterar man till Trafikverket?
Du anmäler detta via telefon om det är akut till 0771-921 921 – spara numret i din telefon. Är det inte akut, kan du maila Trafikverket.

SMC Värmland har sökt ansvariga entreprenörer för samtliga driftområden i Värmland men inga av dem har när detta skrivs kunnat lämna besked om någon tidsplan för genomförandet av dessa arbeten, Trafikverkets information anger att dessa arbeten kommer utföras någon gång mellan juni-augusti.

Vägarbeten karta

 

Dessa vägavsnitt är berörda:

Vägnummer Objekt Entreprenör
62 Värnäs - Ambjörby Peab
62 N Deje Peab
175 N Nysäter - Trehörningen Svevia
204 Gränsen - Mo Skanska
239 Framnäs - Mossberg Skanska
239 Torsby Skanska
246 Filipstad - S Nordmark Skanska
607 Bjurtjärn - Dalbäcken Skanska
666 Björnö Svevia
725 S Hyn - Öjenäs Peab
752 Rudsberg - Rådom Peab
761 Väse K:a - Hedetången Skanska
761 Hedetången - Anneberg Skanska
832 Fogdhyttan Skanska
882 Årnäs-Trötvik Skanska