Säsongen med SMC Värmland 2020

2020-04-08

Säsongen är redan igång och SMC Värmlands målsättning är att de flesta planerade aktiviteter ska kunna genomföras.

Ett nyhetsbrev gick ut till samtliga medlemmar i slutet av mars med en sammanställning över säsongens kurser, nyhetsbrevet hittar du här.
Om du inte fått nyhetsbrevet och vill ha nyhetsbrev från SMC i fortsättningen så gå in på Mitt Konto, ändra adress och markera i "Tillåt kontakt via e-post".
Där kan du även uppdatera din e-postadress om den ändrats.

Förändringen vi valt att göra denna säsong beträffande kurserna är att servering av dryck, mat och fika uteblir pga risken för smittspridning.
Medtag därför egen förtäring till våra kurser under denna säsong.

Så länge begränsningen på max 50 kvarstår enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer klarar vi all vår verksamhet under säsongen med undtandag för Start 2 Ride.
Detta evenemang är därför i farozonen och riskerar att ställas in, all övrig kursverksamhet genomförs enligt plan med åtgärder vidtagna för att begränsa smittspridning.

Vår kursverksamhet bedrivs utomhus och tillgång till toalett finns.
Vi uppmanar deltagare att inte medta rena åskådare till våra kurser så att vi kan begränsa antalet individer på plats till instruktörer/funktionärer, deltagare och eventuella handledare.

Vi delar alla ett ansvar för att begränsa smittspridning så om du uppvisar symptom, avboka kursen och stanna hemma.