Ett givande möte mellan Uppsala kommun och SMC Uppsala

2020-11-25

SMC Uppsala och Sveriges MotorCyklister har idag haft ett givande möte tillsammans med trafikansvariga tjänstemän hos Uppsala kommun. På grund av regeringens rekommendationer har detta möte hållits digitalt.

Under mötet har det mest pratats om kommunens trafikplanering och huruvida motorcyklisterna ska kunna ingå i trafikplaneringen i framtiden. Kommunen arbetar just nu med en ny trafikplan som kommer att skickas ut snart till medborgarna och intresseorganisationerna. SMC Uppsala och Sveriges MotorCyklister kommer att ges tillfälle att lämna synpunkter gällande MC och moped.

Parkeringsfrågan i staden Uppsala har också tagits upp och kommunen meddelade att man för närvarande har avsett parkering för 20 motorcyklar i staden. Eftersom belastningen på MC parkeringar varierar stort i Uppsala centrum och att den kan vara ganska hög har man under mötet kommit fram att SMC Uppsala kommer att göra en inventering av behovet för ytterligare MC-parkeringar. Vi behöver därför din hjälp som medlem. Meddela gärna vår ordförande (ordforande@smcuppsala.se) om vart du anser att det finns behov för MC parkeringar för att underlätta inte bara din tillvaro som motorcyklist utan även andra för att exempelvis enklare kunna pendla till och från sina arbetsplatser.

SMC Uppsala och Sveriges MotorCyklister kommer att ha fortsatt kontakt med kommunen och göra en utvärdering gällande de lämnade synpunkterna gällande stadens trafikplan men även gällande medlemmarnas synpunkter om MC parkering i stan. Vi ser fram emot ett fortsatt konstruktivt samarbete med kommunen.