Kallelse årsmöte 2019 SMC Uppsala län

2019-12-09

Söndagen 15 mars kl. 15:00 har vi årsmöte i SMC Uppsala, lokal är i skrivande stund inte klart, så håll koll på hemsidan för närmare info.

Har du några förslag eller synpunkter på vår verksamhet så är du välkommen att lämna in en motion till årsmötet, observera att motioner måste vara inlämnade till styrelsen senast 6 veckor innan årsmötet dvs 2 februari. Du kan skicka motionen per mail till: styrelsen at smcuppsala.se, eller per post till: SMC Uppsala, Stångby 1, 755 94 Uppsala.

Är du intresserad att vara med och hjälpa till i styrelsen så hör av dig till valberedning at smcuppsala.se eller ordforande at smcuppsala.se, vi behöver alltid hjälp och ju fler vi är ju mer verksamhet kan vi åstadkomma.Välkommen!

PS. Verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar läggs ut vartefter de är klara på vår hemsida: https://www.svmc.se/Distrikt/uppsala/Organisationen/Arsmote/.

Anders Hjelm
Ordförande

PS. Anmälan till detta årsmöte!

https://grundkurser.svmc.se/kurser/boka/0540218fd2ff671d167059. DS.