Avtackning 2022

2023-03-20

Vi hade några som slutade på årsmötet

Tack säger vi till Styrelseledamöter under 2022 eller längre. 

Här ligger den nya organisationen, Varmt lycka till Styrelsen 2023-2024 - Sveriges MotorCyklister (svmc.se)

 Suppleant - Politiskt sakkunnig - Vägspanare- Andreas Egeryd Neuman  
Vad gör en politisk sakkunnig?  

* SMC:s lokala kontakt mot Trafikverket och kommuner i vägfrågor.
* sätta sig in i ärenden som behandlas
* Ansvarig för vägmiljöfrågor i varje distrikt.
* Peka på problem och möjligheter samt det viktigaste vägnätet för MC-förare.
* Besvara frågor och synpunkter om vägfrågor lokalt.
* Andreas kommer ha hand om P-frågor, friktion, vajerräcken, grus på vägarna med mera (1år)
 Suppleant - Klubbansvarig - Rabattansvarig- Carlos Gutiérrez Fuentes - Medlemsfrågor och rabatter
samt SMC boken för Stockholm
Vad gör en suppleant?
 
* saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
* få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktets evenemang.

 * Skicka kallelse för att informera klubbarna /göra gemensamma aktiviteter. 
(1år)  

Avgående Revisor, Annika Wahlinder.
Vad gör revisorerna?

 *som valda kontrollant se till att beslut har genomförts och att ekonomin har förvaltats väl. 
*se till att styrelsen arbetar efter antagna stagar, beslut och arbetsuppgifter.  

Ledamot- Kursledare (KL) inom School Mattias Boström

Har tidigare även varit verksam som
MCT /Utbildningsansvarig och Ordförande

 

*Delaktig i  trafiksäkerhetshöjande utbildning i distriktet. (Fokus av inriktning är grundkurser som avrostning, knix,
sport mfl. kurser)

*
 Utbilda instruktörer, aspiranter och funktionärer
*Delaktig i styrelsearbetet i distriktet.
Avgick förra våren strax efter årsmötet på frivillig begäran. 

Sekreterare Haidi Lefvert 

 Vad gör en Sekreterare?
*skall skicka kallelse till styrelsens möten.
*skall föra anteckningar på möten.(Om styrelseprotokoll önskas kontakta vår sekreterare.)
*skriva rent protokoll, helst inom 2 dagar efter mötet, samt förvara på säker plats.
*skicka ut protokoll till klubbarna och SMC Centralt.
*sköta distriktets korrespondens
*skriva verksamhetsberättelsen
*Ansvara för originalprotokoll
*Ansvara att fattade beslut genomförs
(Har suttit i 5 år )


Ordförande, Informatör och webmaster


Nina Wallenberg

" Var årets SMC:are 2014 "

 

 

Vad gör en ordförande?
Ordförande ska fungera som lagledare och stimulera och
inspirera övriga styrelsen.
* Representera distriktet Stockholm
* Leda styrelsemöten på effektiv och korrekt sätt
* Leda och fördela styrelsens arbete så det fungerar och att övriga styrelsekandidater fullgör sina arbetsuppgifter
* Hålla kontakten mellan styrelsen och Riks (SMC centralt)
* Vara representant mot myndigheter, media och kontakten med distriktets medlemmar.
* Vara firmatecknare tillsammans med kassör.
* Vara opartisk, men har den fällande rösten i oenighet och ansvara att fattade beslut genomförs
* Sätta sig in i ärenden som behandlas och ansvara att beslut genomförs.(Började i styrelsen 2012- Tack för 10 år hälsar undertecknad. )