SMC Stockholm svarar på Framkomlighetsstrategin

2022-03-18

SMC Stockholm har idag skickat in svar på Framkomlighetsstrategin till Stockholms stad. MC och moped saknas i underlaget och SMC Stockholm upprepar därför mycket av svaret 2012 som är ännu mer aktuellt idag. Vi anser att
motorcyklar och mopeder ska få finnas i Stockholms stads Vision 2040 och vara en självklar del i Framkomlighetsstrategin. I svaret behandlas bussfiler, parkeringsplatser, säkra gator, geostaket och mikromobilitet.

SMC Stockholms svar på Framkomlighetsstrategin är fem sidor långt och innehåller ett antal förslag på åtgärder. Dessa är: 

 • SMC Stockholm vill se säkra gator och vägar för alla trafikanter, även MC, moped klass I och II
 • SMC Stockholm står till tjänst för att utveckla riktlinjer och regler för säkrare vägar och gator för MC och moped klass I och II i Stockholms stad
 • SMC Stockholm förutsätter att Stockholms stad följer rekommendationerna i Stockholmsdeklarationen som antagits av FN och de uppföljande rekommendationerna som antogs vid OECD/ITF:s workhop Riding in a Safe Systems genom att inkludera MC och moped i Framkomlighetsstrategin och
 • SMC Stockholm samarbetar gärna med Stockholms stad i detta arbete
 • SMC Stockholm anser att motorcyklar och mopeder fyller en viktig funktion i samhället och därför ska tas i beaktande i alla former av transportplanering
 • SMC Stockholm anser att begreppet mikromobilitet i staden bör utvidgas enligt följande:
  - Mikromobilitet handlar inte bara om en del av en resa
  - Mikromobilitet ska omfatta alla tvåhjulingar, även MC och moped
 • SMC Stockholm föreslåratt staden utvärderar konsekvenserna av geofencing innan detta införs för samtliga fordon i Stockholms stad
 • SMC Stockholm föreslår att parkeringslagstiftning ska ändras så att alla tvåhjulingar, med eller utan motor, kan erbjudas kostnadsfri parkering på markerade ytor

SMC Stockholms svar på Framkomlighetsstrategin  Bilagan vad är vad gällande parkering 

Remissunderlaget från Stockholms stad som besvarats av SMC Stockholm. 
Tidigare framkomlighetsstrategi. 


Redan 2012 års Framkomlighetsstrategi konstaterade att MC och cykel sker på ett ytsnålt sätt. Tyvärr är allt fokus på cykel - inte transporter med MC och moped.