SMC Stockholms klubbkonferens 23/10

2022-10-03

Välkomna! Kallelse! Den 23/10 kl 12.00-14.00 önskar vi att alla SMC anslutna klubbar kommer på ett informationsmöte.

Varmt välkomna alla klubbar på Informationsmöte.

Vi önskar 2 pers från varje klubb; dvs. Ordförande och sekreterare från varje klubb kommer för information.

 

När? Den 23/10 kl 12.00-14.00 önskar vi att alla SMC anslutna klubbar kommer

Vart? Maila info@smcstockholm.se -då svarar vi i mailen vart vi kommer att vara denna gång. 

SMC bjuder på kaffe.

 

Varmt välkomna, hälsar Informatören i Stockholm. 

 

OBS! det har gått ut mail till alla klubbar

Vilka är klubbarna i länet?