Hur många MC-parkeringar har försvunnit i Stockholm?

2022-03-14

Under 2016 beslutade Stockholms stad att införa P-avgift för MC och moped klass I. En motivering var at prioritera utrymmet för gående, cykel och kollektivtrafik före parkering och särskilt vid kantsten där skulle lastning, lossning och angöring följt av korttidsparkering skulle prioriteras. Sedan 2016 har 35 platser försvunnit där man tidigare kunnat parkera sin MC och moped. Flest har tagits bort på Norrmalm.

Staden kan inte på ett enkelt sätt få fram antal parkeringsbara meter. Eftersom MC-platser kan se olika ut (tex. 0-6 meter, 0-18 meter osv) får man inte fram exakt hur många MC som kan stå på en plats.

Så här har föreskrifterna ändrats sedan januari 2016. Flest parkeringsplatser för MC och moped klass I har försvunnit på Norrmalm. 

År Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm 
Januari 2016 98 133 91 131
Januari 2022 92 117 84 125
Förändring -6 -16 -7 -6

Du hittar parkeringarna på Trafikkontorets hemsida. Om du upptäcker att kartan inte stämmer -hör av dig till SMC eller Trafikkontoret.