SMC Stockholm på politiskt turné igen även 2021

2021-02-15

SMC Stockholm har under 2020 haft ett antal möten både med Stockholms stad, miljöpartiet och ett antal kommuner om trafiksäkerhet och MC frågor. Efter mötet med Solna stad har vi fått ett samarbete runt fler parkeringsplatser i Solna där medlemmarna är välkomna med förslag via Solna stads hemsida. I Sundbybergs kommun är man mån om vikten om tvåhjuliga motorfordon i trafiken varför SMC Stockholm även där hade ett givande möte. Till det kom konstruktiva möten även med Täby kommun och Järfälla kommun. Sist men inte minst har Stockholms stad efter förslag från SMC Stockholm och Sveriges MotorCyklister slopat parkeringsavgiften för MC och moped. Givetvis kommer SMC Stockholm att fortsätta turnén även under 2021.

MC och moped har varit viktiga pelare för pendlingen i Storstockholm inte bara sedan pandemin började. Det är därför viktigt att MC och moped inte glöms bort. Efter de första möten med tjänstemän från viktiga kommuner runt Stockholm samt Trafikkontoret i Stockholms stad kan konstateras att det är ett visst intresse för många kommuner att arbeta med MC frågor.

Skäl nog för SMC Stockholm att bjuda in fler kommuner för samtal. SMC Stockholm kommer att ha uppföljningsmöten under våren med Täby kommun och Solna stad och framförallt Sundbybergs kommun där MC och moped ingår i kommunens ombyggnation av stadskärnan. Till det har även Nynäshamns kommun, Ekerö kommun och Norrtälje kommun redan sagt ja till digitala möten under 2021. Dessa kommuner har i sina svar varit tydliga med om att motorcyklisterna är en viktig del i deras trafikplanering framförallt på grund av de populära MC vägarna som sträcker sig genom dessa kommuner. Även Nykvarns kommun har svarat positivt på inbjudan och menar att MC-parkering är givetvis gratis i kommunen och att man är väldigt mån om att sopa bort gruset på de vägarna man är väghållare för.

SMC Stockholm ser fram emot en spännande och givande vår mot bakgrund av de kommande samtalen. Självklart kommer vi med hjälp av vår hemsida och våra sociala medier att hålla våra medlemmar informerade om mötenas utgång. Givetvis kommer även Stockholms stad att vara i fokus där SMC Stockholm kommer att påpeka om att det ska fortsatt vara avgiftsfritt att parkera sin MC i huvudstaden mot bakgrund av den rådande pandemin. Det och annat står redan på agendan för SMC Stockholm för att förbättra just din MC åkning och göra den säkrare i och runt vår huvudstad.

Olle Henriksson, Vice ordförande SMC Stockholm.