Kallelse till SMC Stockholms årsmöte 2021-03-13 och 2021-03-14

2021-02-12

Hej kära medlemmar! Det är dags att anmäla sig till årsmötet 2021 som kommer att hållas digitalt mot bakgrund av de rådande omständigheterna.

Tjänsten som kommer att användas heter VoteIT och har använts av SMC Riks för årsmötet 2020. För att kunna delta i årsmötet behöver ni registrera er på mitt konto. Där finner ni anmälan under knappen ”SMC Stockholms årsmöte 2021”. Anmälan med en giltig e-postadress måste ske senast den 10 mars 2021 kl: 20:00 för att ni ska kunna deltaga.

Den 11 mars kommer ni att få en e-post från både SMC Stockholm samt VoteIT med instruktioner om hur ni registrerar er i VoteIT.

Den 13 mars 2021 öppnas årsmötet. Den 13:e kan ni läsa handlingar, diskutera och lämna förslag mellan klockan 10:00 och 14:00. Själva omröstningen kommer att äga rum den 14 mars 2021 mellan 10:00 och 14:00. Det går inte att rösta innan 10:00 den 14/3.

Om du har frågor kan du gärna vända dig till vår informatör Anneli Sönmez

Väl mött!

Styrelsen

SMC Stockholm