Var med och bidra till ett MC vänligare Stockholm.

2020-03-16

SMC har i fredags (13/3) haft möte med Trafikkontoret i Stockholm. Det pratades mycket om parkeringsplatser i staden, pendlingsmöjligheter men även om en ökad trafiksäkerhet, bland annat om att åter igen få köra i bussfiler. Mycket finns att göra, men SMC och dess medlemmar kan samarbeta med Stockholms stad.

 

Stockholm har alltid varit ett fokusområde för Sveriges MotorCyklister. De flesta medlemmarna bor eller arbetar i Stockholm och enligt SMC:s senaste demoskopundersökning är det just här som motorcykeln inte bara är ett nöjesfordon utan först och främst ett praktiskt fordon för att pendla till och från jobbet. Frågor som att få köra i bussfil och ett större antal parkeringsplatser för motorcyklar och moped har därför varit i fokus under mötet. Det har även varit ett stort fokus på hur man kan förbättra trafiksituationen för samtliga trafikanter. Tjänstemännen på trafikkontoret har varit tydliga med att man kommer att titta på en mer hållbar och miljövänlig trafik. Gång och cykeltrafik men även kollektivtrafik är de stora satsningarna som man från trafikkontorets sida ser över. Men tvåhjuliga motorfordon har inte heller glömts bort, inte minst för att antalet eldrivna fordon ökar markant i staden.

Parkering
Vad gäller parkering har staden genomfört en undersökning i höstas för att se i vilken omfattning motorcykelparkeringar används. Av undersökningen framgår att 76 % av alla MC parkeringar står tomma. Det är därför svårt att se för trafikkontoret att det skulle finnas något ytterligare behov att skaffa fler parkeringsplatser. SMC har dock påpekat dels att våra medlemmar efterfrågar ett större antal motorcykelparkeringar, men också att siffrorna varierar starkt mellan årstiderna och att det därför finns starka skäl att anta att undersökningen inte kan ge någon rättvis bild av läget jämfört med behovet som uppstår under de varma månaderna på året.

Det är tydligt att det finns förbättringsbehov. Trafikkontoret välkomnar därför förslag från medborgarna där det föreligger ett behov för ytterligare mc-parkeringar. Maila gärna ditt förslag direkt till trafikkontoret@stockholm.se

Bussfiler
En annan debatt som har förts under mötet har förstås varit ”mc i bussfiler”. Detta är en hjärtefråga för Sveriges MotorCyklister eftersom det förbättrar trafiksäkerheten avsevärt för tvåhjuliga motorfordon under rusningstrafiken. En åtgärd som verkar ha glömts bort, men så är inte fallet. Trafikkontoret har under mötet gjort en sammanställning av samtliga gator och vägar där det är tillåtet att få köra MC i kollektivkörfält. Det finns för närvarande 18 lokala trafikföreskrifter där det är tillåtet.

Det finns dock mer som kan göras men det finns tyvärr för närvarande inget konkret svar under vilka förutsättningar ytterligare bussfiler skulle kunna öppnas för mc och moped. Från Trafikkontorets sida är det dock viktigt att ett sådant beslut inte påverkar andra trafikanter negativt och att det inte urholka syftet med ett kollektivkörfält dvs. att bussarnas framkomlighet inte påverkas negativt. Exempel som gavs var vid Odenplan där situationen redan är komplicerad eller Strandvägen där bussar och spårtrafik möts i en och samma fil.

Fortsatt arbete
SMC Riks, SMC Stockholm och Stockholms stad kommer fortsättningsvis att ha ett samarbete och möten för att förbättra förhållandena för tvåhjuliga motorfordon i staden. Vi kommer även fortsätta att arbeta med faktumet att mer och mer elfordon finns i staden och att nödvändiga åtgärder måste genomföras. Tillsammans med våra medlemmar kan vi komma fram till ett starkt underlag inför nästa möte. Var och en kan bidra med en förbättring. Skriv dina förslag på parkering direkt till trafikkontoret och inkom gärna till oss med förslag om vart vi kan ha bussfiler som tillhör Stockholms stad. Maila gärna trafikkontoret@stockholm.se och med CC till mcparerking@svmc.se