Gratis parkering för MC och moped fortsätter i Stockholm - men tidsbegränsad

2020-11-24

Trafiknämnden har den 12 november 2020 fattat ett nytt beslut om parkering för MC och moped. Av protokollet som har publicerats idag framgår att parkeringsavgiften fortfarande slopas mot bakgrund av de

Under 2020 har Covid-19 slagit till hårt i hela världen och även tagit grepp om det svenska samhället. Som bekant har SMC Stockholm och Sveriges MotorCyklister begärt att underlätta användningen för tvåhjuliga motorfordon i Stockholms stad och göra det gratis att parkera dessa fordon för att dämpa smittspridningen. Ett förslag som Trafiknämnden lyssnade på och verkställde genom att införa gratisparkering tom 31 augusti 2020. Detta beslut har förlängts en gång till och med årsskiftet. Beslutet har fattats i samband med en rad andra åtgärder för att minimera smittspridningen i huvudstaden.

Eftersom smittspridningen har ökat igen de senaste veckorna har SMC Stockholm och Sveriges MotorCyklister begärt om förlängning av åtgärden även under hela 2021. Trafiknämnden har tagit upp detta förslag under sitt senaste sammanträde den 12 november 2020 och beslutat om att förlänga gratisparkeringen även under första kvartalet 2021. Likt grundbeslutet har även detta beslut fattats i samband med de övriga åtgärderna som sattes i våras för att dämpa smittspridningen i Stockholm.

Det är naturligtvis ett glädjande besked för alla motorcyklister i Stockholm men även för det växande antalet mopeder och el-scootrar som används för att undvika kollektivtrafiken och för att snabbt och enkelt kunna ta sig runt i huvudstaden. SMC Stockholm kommer förstås uppvakta Stockholms stad i denna och andra frågor som rör tvåhjuliga motorfordon och dess säkerhet och framkomlighet.