Elväg Nynäshamn-Haninge

2020-06-15

Just nu pågår fyra kortare sträckor där Trafikverket testar olika tekniker för el. Vitsen med att elektrifiera vägar är att fordon ska kunna laddas under färd. Det är främst riktat mot tung trafik och MC kommer inte att kunna laddas med dagens teknik. Det som är viktigt för SMC är dock att elvägarna inte försämrar trafiksäkerheten för någon. Trafikverket har nu två längre sträckor på gång där man vill göra storskaliga tester av elvägar, en av dem är väg 73 mellan Haninge och Nynäshamn. SMC har skickat in samrådsyttrande till Trafikverket och förordat den typ av elväg som inte försämrar friktionen eller ställer krav på omfattande installationer av sidoräcken. Läs mer på SMCs sida om elvägar och elmotorcyklar.