Bli en aktiv motorcyklist i Täby

2020-04-27

SMC Stockholm och Sveriges MotorCyklister har idag haft ett konstruktivt digitalt möte med Täby kommun. Det viktigaste budskapet är att även du som motorcyklist som bor eller arbetar i Täby kan bidra till en förbättring.

Mötet med Täby kommun har varit konstruktivt och man lyssnade noga på SMC Stockholms synpunkter gällande parkering och körning i bussfiler. Det viktigaste budskapet som vi kan lämna till våra medlemmar är: Bli aktiv du med! 

Parkering för MC är gratis på MC-parkeringar, på alla andra krävs dartumregistrering eller p-skiva. Skulle du dock som medlem se behov på ytterligare parkeringsplatser så kan dessa mejlas direkt till kc@taby.se för att förslaget ska hamna hos rätt tjänsteman som kommer att ta tag i detta. Denna e-postadress gäller givetvis samtliga felanmälan som kan hända i kommunen. Använd gärna den framförallt om du ser skador på väg som alltid ska anmälas. 

SMC Stockholm och Sveriges MotorCyklister kommer även i fortsättningen hålla kontakt med kommunen för att få återkoppling samt för att kunna meddela ytterligare synpunkter från våra medlemmar till ansvariga tjänstemän.