Säker MC väg

2019-03-17

Här kan du hitta kontaktuppgifter inför MC säsongen där du anmäler hinder på vägen såsom t.ex. potthål och grus! Så passa på & ladda ner- Trafikinformation 020-290290 eller Trafikverket 0771-921921 för så snabb kontakt som möjligt då det kan rädda liv!

SMC Uppmanar att hjälpa

SMC uppmanar alla att kontakta väghållaren när det finns hinder på vägen, t ex grus, spill, hal beläggning etc. Om inte något händer då man ringer;
Trafikverket på 0771-921921 kan det vara smart att kontakta driftområdet direkt. Vem som sköter vägarna och deras telefonnummer finns på Trafikverkets hemsida.

Se Trafikverkets hemsida; https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/sa-skoter-vi-vagarna-i-stockholms-lan/Vilken-entreprenor-skoter-din-vag/

Akuta hinder

Vill du anmäla fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd? Ring Trafikverkets kontaktcenter på telefonnummer: 0771-921921. Vi har öppet dygnet runt.

Lämna synpunkter

Ställ en fråga eller lämna information och synpunkter om våra vägar, järnvägen eller färjetrafiken här i vårt kontaktformulär. Alla synpunkter registreras som ett ärende hos oss och rapporteras till rätt person inom Trafikverket. Till kontaktformulär

Ring kommunen när det gäller kommunala gator och vägar.

Här finns mer uppgifter om hur du kontaktar Trafikverket. Till kontaktuppgifter

 

Ladda gärna ner SMC´s föreskrift om Säkrare vägar : https://www.svmc.se/…/R…/2019/Sakrare_gator_vagar2019Web.pdf