Klubbat:P-avgifter för MC i Stockholm

2019-05-06

De nya avgifterna är bland annat baserade på att det ryms fyra MC på samma yta som en vanlig personbil samtidigt införs även nya MC-taxeområden.

De nya avgifterna

Besöksparkering för MC och moped klass 1

Taxa 11

Timpriset inom taxa 1 (citykärnan) för övriga fordon är 50 kr/timme dygnet runt alla dagar. Befintlig MC-avgift är 10 kr/timme, ny avgift föreslås bli 10 kr/timme.

Taxa 12

Timpriset inom taxa 2 för övriga fordon är 26 kr/timme 07-21, (9-19), 9-19, samt 15 kr/timme övrig tid. Befintlig MC-avgift är 10 kr/timme, ny avgift föreslås bli 6,50 kr/timme 07-21, (9- 19), 9-19, övrig tid 4 kr/timme.

Taxa 13

Timpriset inom taxa 3 för övriga fordon är 15 kr/timme 07-19 samt 10 kr/timme (11-17). Befintlig MC-avgift är 5 kr/timme, ny avgift föreslås bli 4 kr/timme under vardagar mellan 07-19 och för sön- och helgdag (11-17) blir avgiften 2,50 kr.

Taxa 14

Timpriset inom taxa 4 för övriga fordon är 10 kr/timme vardagar 07-19 och under vardag för sön- och helgdag (11- 17). Befintlig MC-avgift är 5 kr/timme, ny avgift föreslås bli 2,50 kr/timme .

Taxa 15

Timpriset inom taxa 5 för övriga fordon är 5 kr/timme vardagar 07-19. Befintlig MC-avgift är 5 kr/timme, ny avgift föreslås bli 2,50 kr/timme.

Boendeparkering för MC och moped klass 1

Boendeparkering inom taxa 2 är idag 75 kr/24 timmar och 1100 kr/30 dagar. Befintlig MC-avgift för boende är 37,50 kr/24 timmar och 550 kr/30 dagar. Ny avgift föreslås bli 18,75 kr/24 timmar och 275 kr/30 dagar.

Boendeparkering inom taxa 3 är idag 75 kr/24 timmar och 1100 kr/30 dagar. Befintlig MC-avgift för boende är 37,50 kr/24 timmar och 550 kr/30 dagar. Ny avgift föreslås bli 18,75 kr/24 timmar och 275 kr/30 dagar.

Boendeparkering inom taxa 4 är idag 35 kr/24 timmar och 500 kr/30 dagar. Befintlig MC-avgift för boende är 17,50 kr/24 timmar och 250 kr/30 dagar. Ny avgift föreslås bli 8,75 kr/24 timmar och 125 kr/30 dagar.

Boendeparkering inom taxa 5 är idag 20 kr/24 timmar och 300 kr/30 dagar. Befintlig MC-avgift för boende är 10 kr/24 timmar och 150 kr/30 dagar. Ny avgift föreslås bli 5 kr/24 timmar och 75 kr/30 dagar.

P-tillstånd för rörelsehindrade

Ska halveras från 500 kronor till 250 kronor.

Källa: trafikkontoret

 

läs mer här

 

SMC kommentar;

SMC Stockholm Det är bra att P-avgifterna sänkts. Men för SMC och SMC Stockholm fortsätter kampen. Vi kommer att överklaga besluten. P-situationen i Stockholm idag visar tydligt att avgifterna INTE lett till ordning i trafiken, vilket är grunden för att införa avgift. P-situationen idag visar otroligt tydligt att någon riktig utredning aldrig gjorts av frågan. Ingen har brytt sig om att ta reda på behov, vilka som parkerar och varför. Ingen har tagit reda på storleken på en MC och moped klass II och jämfört med jämförbara fordon som cykel och moped klass II. Istället har man jämfört oss med personbil. Vi kämpar vidare.