Arbetet på Slingerbulten påbörjat!

2019-10-09

Trafikverkets arbete med att göra Slingerbulten säkrare har nu påbörjats. Det som gjorts hittills är röjning av träd, buskar och sten i diken. Inom kort kommer entreprenören att påbörja arbete med breddning på vissa delar av vägen. Planen är att allt ska vara klart till sista december 2019. Om vintern kommer tidigt finns en risk att inte alla åtgärder hinner bli helt klara i år. Däremot räknar Trafikverket Region Stockholm med att de ska vara klara till när mc-säsongen 2020 börjar. SMC Stockholm applåderar initiativet och hoppas på färre allvarliga olyckor på Slingerbulten efter åtgärderna.

Slingerbulten (lv 257) är en kurvig landsväg söder om Stockholm. Vägen är populär bland många MC-förare men sannolikt också Sveriges farligaste väg för motorcyklister (10 döda, 85 allvarligt skadade och 219 måttligt/lindrigt skadade 2004-2018). De höga olyckstalen är en kombination av många MC-förare, höga hastigheter, många anslutande vägar och en icke-förlåtande vägmiljö. 

Mätningar som gjorts på Slingerbulten visar att MC-förare överskrider hastighetsgränserna betydligt mer jämfört med andra trafikanter och dessutom i högre genomsnittsfarter. Trafikverket har genomfört en förstudie där man tittat på en rad olika åtgärder som kan göra vägen säkrare för motorcyklister, budgeterat medel för att åtgärda vägen och allt att vara klart innan säsongen 2020.

Trafikverket har också en annan baktanke med projektet. Slingerbulten ska vara en ”demo-väg” som alla som arbetar med vägar och trafiksäkerhet kan använda som utgångspunkt för hur MC-säkerhet kan öka med enklare åtgärder som kan användas på flera vägar. Åtgärderna är först och främst skärpta krav på att entreprenörerna ska följa sina ordinarie kontrakt, t ex genom att förstärka stödremsor, siktröja, dränera sidoområden, laga hål och sprickor, sopa bort grus men också att belägga vissa grusvägsanslutningar. Det handlar också om att ta bort hinder i närheten av vägen, t ex belysningsstolpar, berg, murar och annat. 

Förstudie Slingerbulten

Hastighetsmätningar Slingerbulten

SMC Stockholms förslag på åtgärder 2013

 

Fler frågor; kontakta

Olle Henriksson, vice ordf. i Stockholm
Trafikpolitiska ärenden i Stockholm olle.henriksson@smcstockholm.se
SMC:s kansli, 0243-669 70