Tyck till om Plan för Stockholm city!

2017-08-24

Just nu pågår en samrådsremiss där alla kan lämna synpunkter på fyra frågor till Stockholm stad. Kommunfullmäktige har antagit Vision för City som ska fungera som
ett ramverk och en inspirationskälla för Citys utveckling. Trafikkontoret har fått i uppdrag att ta fram en trafik- och gatumiljöplan som ska visa hur visionen skulle kunna implementeras. SMC Stockholm har skickat in ett remissvar till Stockholms stad. Vi uppmanar alla som har synpunkter att skicka in dessa till Stockholms stad!

Det underlag som finns på Stockholms stads hemsida är bland annat Program för Stockholm city och Trafik- och gatumiljöplan för Stockholm city. SMC Stockholm har läst detta och konstaterar att staden inte nämner MC och moped någonstans. 
Allt underlag finns här.

SMC Stockholm har skickat in ett remissvar till Stockholms stad. Vi påtalar dels att tvåhjuliga motorfordon måste ses som ett bidrag till att minska trängsel och öka framkomligheten i Stockholm. Vi påtalar också behovet av att inkludera alla trafikslag, även motorcyklar och mopeder, i all transportplanering.
Läs hela remissvaret här.

Vill du påverka Stockholms city? 
Alla medborgare kan fram till 31 augusti lämna synpunkter på fyra frågor till Stockholms stad. Passa på att göra din röst hörd idag!  
- Hur skulle du vilja att City utvecklades?
- Tycker du att det finns något för alla i City?
- Hur kan City bli mer upplevelserikt?
- Vilka gator och platser tycker du är i störst behov av förändring? På vilket sätt?