Senaste nytt om MC-parkeringarna

2017-09-26

SVT berättade igår att det nu är fritt fram för Stockholms stad att införa P-avgifter för motorcykel och moped klass I. Eftersom Kammarrättens beslut är överklagat kontaktade vi Trafikkontoret. De är väl medvetna om överklagandet och säger att man inte har något datum klart för när skyltar som kräver avgift för MC-parkering ska sättas upp. SMC Stockholm kämpar vidare och hoppas att många engagerar sig tillsammans med oss i frågan under valåret 2018.

SMC Stockholm har tidigare berättat att Ingvar Olssons överklagande till Kammarrätten avslogs. Det gjordes med hjälp av bidrag från SMC. Han har nu sökt och beviljats bidrag till att driva frågan vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Med anledning av överklagandet blev SMC Stockholm förvånade över nyheten i SVT Stockholm. Kontakt togs med Stockholms stad som säger att datum för verkställande inte är klart. Man talar om våren 2018. Ett tänkbart startdatum kan vara 1 april då många datumparkeringar för MC börjar gälla. 

Advokat Johan Sävarman Linder som bistår Ingvar Olsson säger:
"Staden har formellt sett rätt att verkställa beslutet trots överklagandet. Men det sker på egen risk (för den händelse domstolarna i efterhand skulle besluta att upphäva taxan)."

Nu hoppas vi på beslut före årsskiftet från Högsta förvaltningsdomstolen på om prövningstillstånd ska meddelas. Då kan vi begära inhibition igen, d v s att beslutet inte genomförs i avvaktan på slutligt beslut.

För SMC Stockholm har P-frågan högsta prioritet under det kommande året. Vi kommer att återkomma till medlemmar och motorcyklister i länet under valåret 2018 och be om hjälp att påverka politikerna.

Nyhet om överklagandet till HFD. 

Nyhet från SVT Stockholm 25 september

 


Nyhet på SVT Stockholm 25 september