Inget prövningstillstånd i Kammarrätten

2017-09-20

Med hjälp av bidrag från SMC överklagade Ingvar Olsson beslutet om avgift för MC- och mopedparkering i Förvaltningsdomstolen i våras till Kammarrätten. Förra veckan kom besked om att inget prövningstillstånd beviljas. SMC har än en gång beviljat bidrag till att överklaga detta beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Nu handlar prövningen bara om vikten att få prövningstillstånd - inte själva sakfrågan. För SMC och alla som är beroende av att pendla med MC och moped för att få livspusslet att fungera är detta en viktig fråga - därför drivs frågan vidare.

Advokat Johan Linder Säverman har ännu en gång bistått Ingvar Olsson med överklagandet. Inlagan är kortfattad och rakt på sak eftersom HFD får mängder av ansökningar om prövningstillstånd - det gäller att visa behovet att pröva ärendet snabbt. SMC har ännu en gång beviljat bidrag till den viktiga frågan som har stor betydelse för väldigt många SMC-medlemmar. 

I överklagandet lyfts en rad olika argument som till exempel oklart regelverk, oklart rättsläge, rätt till avgiftsdifferentiering saknas, domslut avviker från lagtolkning och rättstillämpning, avviker från vad som påtalats i Parkeringsutredningen med mera. 

Det negativa beslutet gör det otroligt viktigt för oss som bor och kör MC i Stockholm att agera i P-frågan. Vi kommer att be att få träffa politiker som företräder oppositionen (m, kd, c,l och sd) samt de som företräder majoriteten i Stadshuset (s+mp+fi+v). Vi kommer att diskutera hur alla partier ser på detta och informera motorcyklisterna inför valet 2018 om vad politikerna vill göra för oss som kör MC och moped. 

Läs hela överklagandet här.
Beslut i Kammarrätten. 
Tidigare nyhet i ärendet.


Advokat Johan Linder Säverman som bistått i överklagandet


En vanlig syn i Stockholm - överfulla MC-parkeringar