Förvaltningsrätten sa nej

2017-03-09

Sex privatpersoner hade överklagat Stockholms stads beslut att införa avgift för parkering för motorcyklar och moped klass I. Förvaltningsrätten beslutade 24 februari att avslå samtliga överklaganden. Minst en av personerna kommer att gå vidare och begära prövningstillstånd i Kammarrätten. SMC kommer att bistå i detta arbete. Vi hoppas fortfarande. Det finns ingen tid angiven på Stockholms stads hemsida för när skyltar sätts upp och avgifterna införs.

Beslutet att införa avgifter för att parkera MC och moped klass I fattades i somras av Fullmäktige i Stockholms stad, trots mängder av protester. Sex personer har överklagat beslutet. Förvaltningsrätten fattade beslut 24 februari.
Minst en av de sex personerna som överklagade kommer att gå vidare och begära prövningstillstånd i Kammarrätten. Han har kontaktat SMC:s kansli som givetvis kommer att bistå honom så långt det är möjligt.
Så här skriver Stockholms stad på sin hemsida om när och hur avgifterna för MC och moped kommer att införas:

"Parkering för motorcykel och moped klass 1
Avgift införs, 10kr/timme i taxeområde 1 och 2. 5kr/timme i taxeområde 3,4 och 5. Boendeparkering 50 procent av ordinarie avgift.
Parkeringsavgifter för motorcykel börjar gälla när skyltning har skett, var uppmärksamma." 

Läs mer om protesterna mot införandet här.