Trängselskatt i Stockholm

2016-01-04

Den 1 januari 2016 höjs trängselskatten i Stockholms innerstad och skatt införs på Essingeleden. Trängselskatt tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29. Från och med den 1 januari 2016 är det även en särskild trängselskatt på Essingeleden. Berörs MC?

35 000-40 000 invånare växer Stockholms län med per år.

Infrastrukturen struktureras med utbyggnad av tunnelbana, citybanan, Norrra länken, Förbifart Stockholm och Mälarbanan. Idag passerar ca 130 000 fordon per dygn på Essingeleden och tidvis omfattande trängsel. 

Man räknar att det kommer att avta när Förbifart Stockholm ska vara klart 2020-talet. 

Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad.

Här kommer en karta för belysa var stationerna sitter. ZON-Karta för trängselskatt

 Trafikverkets hemsida kan man fördjupa sig i ämnet. 

Berörs MC av tränselskatten?
-Nej MC berörs inte. Vi från Sveriges Motorcyklister ser ett ökat alternativ av färdmedel på MC och Skoter i detta och borde vara en målsättning för Stockholms Stad. Allt som kan avlasta kollektivtrafik och biltrafik i innerstan. 

I och med detta finns ett utökat behov av MC och skoter parkering i innerstaden.

 

Men en rekordhöjning av P-avgifter för MC föreslås i Stockholm. https://www.svmc.se/smc/SMCs-arbete--fragor/Infrastruktur/MC-parkering/Rekordhojning-av-P-avgifter-for-MC-foreslas-i-Stockholm/

 

Men... 

Här kommer remissvar från Sveriges Motorcyklister till Trafikkontoret i Stockholmsstad den 11 jan 2016

 

Remissvar ”Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering” T2012-310-02254