SMC appen och SMC boken

2016-09-12

Dags att börja planera och få in material till SMC-Boken/ SMC - Appen. Tänk på att vi har MC-mässan i Stockholm 2017 och vi vill få fram material till alla medlemmar som kommer och besöker oss i montern på MC mässan
den 26-29 januari 2017.
http://www.mcmassan.se/

Träffar, rallyn, events, rabattställen, MC-klubbar, MC-parkeringar mm.

Hittar du i den tryckta SMC Boken, i vår mobilapp och här på hemsidan

Vi tar tacksamt emot uppgifter om träffar, evenemang och annat. Träffar, rallyn, BRÖ-register och annat material som lämnats före 15 december varje år publiceras i nästkommande års tryckta SMC Bok som skickas till alla medlemmar i mars.

Uppgifter som lämnas resterande del av året publiceras på webben samt  i SMC-appen (Iphone och Android). Lämna material till SMC Boken, webkalender och mobilapp 

Läs mer och hitta alla formulär för att lämna uppgifter