Inriktningbeslut om investeringar klubbades

2016-03-11

Igår fattade Trafiknämnden i Stockholms stad inriktningsbeslut om inköp av P-automater och P-skyltar för 84 miljoner kronor. Detta redan innan remisstiden om parkeringsstrategin är slut och innan fullmäktige fattat beslut om de nya P-reglerna i Stockholm. SMC vädjade innan mötet att ledamöterna inte skulle fatta beslut. Politiska oppositionen reserverade sig mot beslutet. "Det undergräver grundläggande demokratiska spelregler" - skrev moderaterna i ett pressmeddelande samma dag.