Rekordhöjningav P-avgifter för MC föreslås i Stockholm

2016-01-01

I slutet av 2015 presenterade Stockholms stad förslag till en ny P-strategi och P-plan som bland annat vill avgiftsbelägga parkering för MC och moped klass I. SMC konstaterar att kommunen inte inser potentialen som finns i ökad MC- och mopedanvändning för att öka framkomlighet och minska trängsel. SMC och SMC Stockholm uppmanar tjänstemän och politiker i Stockholms stad att se tvåhjuliga motorfordon som en del av lösningen på trängselproblematiken.

Läs mer på 

 

https://www.svmc.se/smc/SMCs-arbete--fragor/Infrastruktur/MC-parkering/Rekordhojning-av-P-avgifter-for-MC-foreslas-i-Stockholm/

 

Till Trafikkontoret i Stockholm Stad från Sveriges Motorcyklister

SMC Stockholms remissvar  T202-310-02254