Förslaget till parkeringsstrategi återremitterat!

2016-06-14

Idag höll kommunfullmäktige i Stockholm sammanträde. Den, för hela landet, viktiga frågan om parkeringsavgifter föranledde en lång debatt som slutade med att ärendet återremitterades med så kallad minoritetsåterremissprincip. Oppositionen påtalade att det är en oerhört viktig fråga för hela landet eftersom övriga kommuner kommer att ta efter Stockholm. Vidare påtalade oppositionspartierna att man måste lyssna på SMC och ta till sig av de förslag och synpunkter som SMC lagt fram.