Det är inte okynne att kräva ordentliga utredningar

2016-06-20

Stockholms Stad vill införa höga P-avgifter för motorcyklar och mopeder. Man har inte gjort någon som helst analys och konsekvensutredning. Man har heller inte lyssnat tillräckligt på de inkomna remissvaren från SMC. I samband med kommunfullmäktige 13 juni begärde oppisitionspartierna att förslaget skulle tas tillbaka för ytterligare utredning. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp) kallade oppositionens begäran för ”okynnesåterremiss”. Allt tyder på att majoriteten, på kommande fullmäktigesammanträde 27 juni, lägger fram exakt samma förslag igen, utan några som helst ytterligare utredning. Majoriteten struntar därmed fullkomligt i vad berörda remissinstanser och vad politiska oppositionen vill.