Kollektivtrafikplanen2015

2015-03-29

Remissvar från SMC Stockholm om Kollektivtrafikplan i Huddingekommun.


Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister i Stockholms län tackar för att vi genom 
hemsidan fick möjlighet att besvara remisserna om trafikmiljön i Huddinge kommun. 
Som utgångspunkt för remissvaret bifogas även Synpunkter från SMC Stockholm om 
Trafikstrategi i Huddinge kommun för studium.

 

Remissvar från SMC Stockholm om Kollektivtrafikplan i Huddinge 
kommun.
Läs mer här!

1  3 4