Höjning av trängselskatt drabbar inte MC

2015-12-22

Motorcyklar är undantagna från trängselskatt även i fortsättningen. Men, de nya avgifterna drabbar många som reser genom Sverige på E4 genom Stockholm i personbil. Den 1 januari 2016 höjs trängselskatten i Stockholms innerstad. Dessutom utökas området och omfattar även Essingeleden där 130 000 fordon passerar varje dag. Ökningen ska leda till bibehållen framkomlighet på Stockholms vägar och förbättra miljön.