Hjälp oss att svara på MC-användning i Stockholm!

2015-06-26

Pendlar du med motorcykel? Har du åsikter om hur säkerheten kan öka för motorcyklister i Stockholm? Har du synpunkter på frågor som MC i bussfiler och MC-parkering? Då vill vi att du hjälper oss genom att besvara en enkät om MC-användning i Stockholm. Vi behöver synpunkter från dig som kör motorcykel i Stockholm. Resultatet ska vi sammanställa och förmedla till Trafikverket, kommuner, Länsstyrelsen, SL, Polisen och Transportstyrelsen.