Möte med Södertälje kommun

2014-11-27

Vår ordförande Hans-Ove var på Södertälje kommun den 27/11 och hade ett mycket bra samtal med två personer (varav en politiker) och en hojåkare från Södertälje.
Mötet föranleddes av fler MC-parkeringar i Södertälje.


De har i sina planer att anskaffa 3-4 mobila MC-platser under 2015 som de vill flytta omkring beroende på behovet under hojsäsongen - inte mycket att klaga på där. Inga avgifter P-avgifter heller!

Vi framförde att billiga platser är OK (enbart lite målning och skyltning på befintlig mark) vilket skapar fler alternativ. P-platserna behövs även i "öppna" områden så att stölder minimeras.
Viktigt att det även framgår av skyltning att platserna enbart är till för motorcyklar (och inte ATV eller bilmopeder).
Vi får se hur det blir. Vi passade även på att Informera lite om olycksrisker i vägkorsningar, hala rondeller, vårsopning och bussfiler.