BRA ATT VETA

Vad är Knix?        Vad är viktigt?        Vad kostar det?

Detta är bra att känna till...

  • Knix är en kurs i broms- och kurvteknik som hålls på en asfaltsbana. Banan ser olika ut i olika distrikt, i Södermanland har vi en ganska stor bana, med gott om plats även för stora motorcyklar.

  • Ni är max 12 deltagare med 2-3 instruktörer i varje grupp. Efter varje körpass återsamlas gruppen för gemensam reflektion och diskussion.

  • Återkoppling/feedback sker främst i grupp då Knix innebär begränsat med tid och instruktörer, men personlig feedback eller stöd ges vid behov. Du kan också be om specifik hjälp eller feedback. Våra kurser på storbana erbjuder mer personlig feedback då man är färre deltagare per instruktör och kör en eller flera heldagar.

  • Varje körpass är 15 min. Det kan tyckas kort, men det är ungefär vad man orkar utan att tappa fokus.

  • Din vanliga MC-försäkring gäller i regel på alla SMCs Knix-kurser, men kolla gärna med ditt försäkringsbolag.

  • Återbetalning av inbetald kursavgift sker endast om kursen ställs in. I undantagsfall kan återbetalning ske mot uppvisande av läkarintyg.

Övningskörning:

Du som övningskör kan också delta på Knix! Din handledare behöver vara närvarande under hela kursen, men behöver inte själv delta om han/hon inte vill. Om handledaren vill delta på kursen för egen del behöver han/hon inte boka sig i samma grupp som eleven.

Handledare kör gratis på samma kurs som eleven - gå 2 betala för 1!

Till inskrivningen ska lämp, handledarintyg och handledarens körkort tas med och uppvisas. Ni får också fylla i ett dokument, det tar bara någon minut.

Du bokar din plats via vår bokningssida

För att vi ska kunna kommunicera med våra deltagare under kursen använder vi flaggor. Flaggpostionen är vid utfarten till banan. 

Flaggor som kommer användas under kursen:


Målflagga - Passet är slut, vi fullföljer varvet och kör av i depån. 
(Omkörningsförbud råder on annat inte beslutats av huvudinstruktör)


 
Varningsflagga - Uppvärmningsvarv.
(Omkörningsförbud råder längs hela banan)


Stoppflagga - Olycka på banan. Alla fullföljer varvet och kör in i depån (Omkörningsförbud råder, var extra uppmärksam)Kontaktflagga - Kontakt sökes genom att funktionär/instruktör pekar på berörd.
(Den som blir utpekad kör in i depån. Vid tveksamhet kör alla utpekade in i depån. Omkörning tillåten)


Bullerflagga - Fungerar på samma sätt som kontaktflaggan.
Splitta klungan och gasa mindre, eller växla upp.
Behöver inte åka in i depån. Omkörning tillåten.

Det är viktigt att flaggorna respekteras!