Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen.

På grund av spamrisk så kan du inte klicka på våra mailadresser utan du får kopiera dem eller skriva av.  

Ordförande

Cecilia von Hausswolff

 Ordförande/Distriktsinformatör

ordforande  smcsodermanland.se

Tel: 070-752 29 79 
 

 

 

Robin Ludvigsson  

Ledamot/Vice ordförande

vice.ordforande  smcsodermanland.se

   
   
   
 

Anna Runasrdotter 

 Ledamot/Sekreterare

sekreterare  smcsodermanland.se

   
 

Björn Koefoed

 Ledamot/Vice sekreterare

 

   
Tomas Eriksson

Tomas Eriksson 

 Ledamot

tomas.erikssonsmcsodermanland.se

   
   
 

Jerry von Hausswolff

MCT Asfalt

mct  smcsodermanland.se 

   
 Cecilia von Hauswolff

Cecilia von Hausswolff

Distriktsinformatör

cecilia  smcsodermanland.se

   
 

Erik Nilsson

Suppleant & MCT Grus

erik.nilssonsmcsodermanland.se

 

 

 

Andrea Hudatzky

Suppleant

andrea.hudatzkysmcsodermanland.se

 

 

   
 

Kim Seppälä 

Suppleant

kim.seppala  smcsodermanland.se

   
 

Jan Stegman

Suppleant

Jan.stegman  smcsodermanland.se

 

   
Linus

Linus

Webmaster

webmaster  smcsodermanland.se

 

 

 

   
 

Anton Sikström 

Revisor

revisorer  smcsodermanland.se

 

   

Björn Denkvist

Kassör

kassor  smcsodermanland.se

bjorn.denkvist  smcsodermanland.se

 

 

   

 

Christian Runsten

Valberedare

valberedning  smcsodermanland.se

christian.runsten  smcsodermanland.se

   
 

Maria Nykvist

Valberedare

valberedning  smcsodermanland.se

maria.nykvist  smcsodermanland.se