CORONA INFO

2020-04-24

Vi har gjort en omfattande riskbedömning, diskuterat oss fram till olika lösningar och tillsammans med banägaren genomfört ett antal åtgärder. Vi har goda förutsättningar att genomföra samtliga säsongens kurser som planerat.

Vi har tagit fram rutiner för hur vi ska jobba vid varje kurs och vi kommer att göra anpassningar vad gäller deltagarantal, service, betalningsrutiner m.m. i syfte att hindra smittspridning. Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens och riksstyrelsens rekommendationer och riktlinjer.

Vi uppmanar också till egen eftertanke när det gäller ditt deltagande och hur du uppför dig under kursen.Vi anser att våra kurser är viktiga, men vi ska också ta vårt ansvar för att hindra smittspridning.

Du som har, eller ska, boka kurs hos oss, läs detta först!

Det är viktigt att du förbokar din plats så att vi kan ha koll på antalet. Vi kommer inte att göra några avsteg från regeln om max 50 närvarande (inkl. funktionärer).

Här bokar du dig på sommarens kurser 


Välkommen till oss!

Vår riskbedömning hittar du här.