Målbild

SMC School AK Skane - utbildar dig till en trygg och glad mc-förare !

- Alla som gått en kurs ska uppleva att de lärt sig mer än de förväntat av kursen.

- Deltagare som har gått en kurs hos oss ska vilja rekommendera den till en vän.

Vi ska:
* Bedriva utbildning av mycket hög klass för alla kategorier MC-förare som investerar i sin kompetensutveckling.

* Kontinuerligt utveckla kurserna och verksamheten

* Dela med oss av vår kunskap och erfarenhet

*Aktivt rekrytera och utbilda instruktörer

*Vara attraktiva samt hålla en prisnivå som gör verksamheten självförsörjande.