Majrundan 2022

SMC Norrbotten arrangerar Majrundan 2022 och hoppas på ett stort deltagande i årets uppstart av motorcykelsäsongen. Alla motorcyklister är Välkomna att delta.

Vi kommer den 1 maj att köra i kortege med start från Piteå kl. 10.00. I slutet av dagen avslutar vi Majrundan på Gotis i Öjebyn vid 15.30 tiden, och där äter vi Pite-Palt.

Kortegen planeras med MC-polis som eskort. Det hoppas SMC kommer att påverka säkerheten i positiv riktning, så att vi får en trevlig och fin Majrunda.

MC-polisen har till uppgift att tillse att kortegen störs så lite som möjligt av bilister som tränger sig in i kortegen, vilken inte får brytas. 

SMC hoppas att bilisterna är varsamma i trafiken och kan ge oss extra uppmärksamhet och manöverutrymme.

 

Färdväg för Majrundan

Majrundan startar på Nolia-området i Piteå kl 9:00 enligt tradition, och därifrån färdas kortegen till Luleå via Öjebyn och sedan E4 norrut.

Luleå har samling på Södra hamnplan 10.30 och kortegen kör till Boden med ny sträckning ut från Luleå. SMC kortege lämnar Luleå Södra hamn och åker mot Bergnäset, svänger vid Circle K upp mot stadshuset och mot Norra hamnen sedan rondellen vid Strand Galleria och vidare mot Boden..

Samling i Boden kl 12:00 och färden till Älvsbyn går genom centrala Boden vidare mot Heden och Älvsbyn via Brännberg, d.v.s. "gamla vägen" som bitvis är mycket vacker och kurvig, kortegen samlas i Älvsbyns centrum.

I Älvsbyn är samlingen kl 13:30 och kortegen fortsätter till Öjebyn. Kortegen färdas södra sidan ner utmed Piteälven, ut från Älvsbyn mot Sikfors och ner till Borgfors, där kortegen passerar över älven och ut på väg 374 vidare till Öjebyn. Där finns det försäljning av palt vilken serveras på Gotis/IOGT från 15.30.

 

Hålltider för Majrundan

09.00 Samling NOLIA Piteå

10.00 Avfärd mot Luleå

10.30 Samling Södra Hamn Luleå

11.30 Avfärd mot Boden

12.00 Samling Järnvägsstation Boden

13.00 Avfärd mot Älvsbyn

13.30 Samling Storgatan Älvsbyn

14.30 Avfärd mot Öjebyn

15.30-15.45 ca Ankomst till Öjebyn

 

OBS! VID START KOMMER EN SIGNAL ATT LJUDA NÄR 15 MINUTER ÅTERSTÅR TILL START.

 

SMASH BURGERS i Älvsbyn

I Älvsbyn finns cateringvagn och säljer SMASH BURGERS mellan kl 13.00 -14.30. Passa på och smaka en riktig goding medans mc,n vilar för nästa etapp.

 

Träffmärken

Varje år säljs Majrunde-märket i samband med rundan som körs. Årets träffmärke kommer som vanligt att säljas vid varje samlingsplats. Det kostar 50 kr /st och överskottet går till krigets offer i Ukraina. Betala gärna med Swish eller ha gärna jämna pengar 50 kr. Vi hoppas att du vill stödja UKRAINA genom att köpa märket.

 

Körning i kortege

Tips och viktiga saker vid Kortege med MC.

  • Färdvägen bör vara känd av alla som kör kortegen.
    Ledaren för kortegen kör med en låg anpassad fart så att det inte uppstår onödiga ”ryck” i kortegen.
  • Ledaren ligger till vänster i körfältet och håller uppsikt på trafiken med hinder i vägen. No2 ligger till höger och bakom ledaren som alltid skall ha fritt åt höger körfält.
  • Kortegen körs i zig-zag formation och följer trafikrytmen med anpassad hastighet. Fördelar med zig-zag formering är att den ger bra sikt och bromssträcka för samtliga i kortegen.
  • Avståndet till framförvarande motorcykel bör vara minst "tre-sekunders regeln". Med "tre-sekunders regeln" innebär detta också att avståndet krymper (i meter räknat) vid lägre hastigheter. Håll uppsikt i backspegeln! Varje förare har en egen "fyrkant" att hålla sig i, som varken förare framför eller bakom ska komma in i. I denna fyrkant har varje enskild förare manöverutrymme om något inträffar. Detta innebär att om det dyker upp ett hinder på vägens högra kant eller om det sker ett "tokigt" möte så kan varje förare röra sig fritt inom "sin fyrkant" utan att bli påkörd bakifrån av sina egna kompisar.
  • Byt inte fil utan att noga kontrollera att det är fritt.

OBS! Använd blinkers vid sidoförflyttningar och glöm inte heller att slå av den när sidoförflyttningen är genomförd.

Läs mer om att köra i kortege...

Bild: Anders Janesten (Hoj San MC)

Kartor Majrundan

Här hittar du kartor för orterna som kortegen färdas mellan. Klicka på ortnamnet eller kartbilden så laddas en PowerPoint ner. Där ser du olika bilder över var trafikvakterna är placerade.


Piteå

Majrundan Karta Piteå


Luleå


Boden


Älvsbyn Sikfors


Borgfors