Funktionärer 2023

Kommunikation

 

 

 

 

Webbadmin &
MCT-ansvarig

Maria Syrjälä

epost

Distriktsredaktör &
Distriktsinformatör

Patrik Silverplats

epost

Distriktsinformatör

Linda Hammarstedt

epost

 

 

 

 

 

 

Valberedning

 

 

 

 

Valberedningen 
sammankallande

Ola Arvidsson

epost


Valberedning

Jörgen Lejon

epost

Valberedning

Stefan Hult

epost

 

 

 

 

 

Revisorer

 

 

 

Revisor

Anders Gustafsson

epost

Revisor

Donald Eriksson

epost