Funktionärer 2021

 

Webbredaktör
och
MCT-ansvarig

Maria Syrjälä

Distriktsredaktör
och
Distriktsinformatör

Patrik Silverplats

 

Valberedningen 
sammankallande

Ola Arvidsson

epost


Anki

Valberedning

Anki Randeblad

Valberedning

Stefan Hult

Revisor

Anders Gustafsson

Revisor

Erik Lundström