Svårt ta MC-körkort i Värnamo

2022-05-19

MC-körkortsaspiranter i Värnamo måste åka till annan ort för utbildning

Enligt en artikel i Värnamo Nyheter framgår det att de som vill ta MC-körkort i Värnamo inte längre kan göra det på plats utan måste åka till annan ort.

Det handlar enligt körskolorna om tillgång till övningsplatser för bland annat manöver och bromsprov

Kanske har vi någon på orten som kan hjälpa till och göra detta möjligt?

Bifogar länk till artikel i Värnamo Nyheter

https://etidning.vn.se/shared/spread/varnamo-nyheter-2022-05-19-p4-5/Fhm6sUeH