Kallelse årsmöte 2020

2020-01-27

Kallelse årsmöte 2020

Smc Halland kallar till årsmöte lördagen den 14 mars 2020 klockan 14.00

Plats: Videbergslokalen i Videbergshamn, (i närheten av Ringhals)

Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan krävs. 

För en klubb som vill anmäla en representant till SMC-Hallands styrelse, så måste denna anmälan göras till valberedningen senast innan årsmötets start åtföljt av ett justerat protokoll där det framgår att det är denna person som anmälan avser. Denna person får inte redan ha en plats i styrelsen eller valberedningen. Valberedningen tar sedan med denna anmälan till årsmötet där den skall godkännas av denna, efter detta så är personen i fråga en fullvärdig ledamot i styrelsen.

Att anmälan måste gå via valberedning och årsmöte är en förutsättning för att en person skall kunna godkännas som ledamot i en demokratisk förening.

Om ni har ytterligare undringar om tillsättandet så gå in på hemsidan där ni har uppgifter till valberedning och styrelse. Var inte rädda att fråga om något är oklart. 

Motioner och förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet. 

Välkomna!

/Stig Berndtsson Ordf SMC-Halland

Här ligger lokalen.