Ride to work-day 20 Juni 2022

2022-06-14

Den tredje måndagen i juni varje år genomförs Ride to work-day runt om i världen.

Syftet är att visa att vi finns, att uppmärksamma allmänheten på att vi finns ute i trafiken samt att ta motorcykeln till jobbet istället för andra färdmedel. Ju fler som tar hojen måndag 20 juni, desto bättre! Flera studier visar att trängsel skulle minska om fler körde MC istället för bil. Läs mer på FEMA:s hemsida.

Med andra ord, Ta Hojen till jobbet den 20 juni!

/Kent