Ändring av klubbuppgifter

För att ändra klubbuppgifter som finns hos SMC behöver du höra av dig till SMC.

Detta görs just nu enklast genom att maila till info@svmc.se

Vill du se nuvarande klubbuppgifter?

Besök SMC Boken och sök fram din klubb.

https://smcboken.svmc.se/

Klicka på "Sök"-fältet och skriv klubbens namn.

Eller gå direkt till kategori för SMC-klubbar:

https://smcboken.svmc.se/platser/12