Ändring av klubbuppgifter

För att ändra klubbuppgifter som finns hos SMC behöver du höra av dig till SMC.

Detta görs just nu enklast via vårt formulär som är anpassat för klubbuppgifter.

https://www2.svmc.se/form/view.php?id=1

Vill du se nuvarande klubbuppgifter?

Besök SMC Boken och sök fram din klubb.

https://smcboken.svmc.se/

Klicka på "Sök"-fältet och skriv klubbens namn.

Eller gå direkt till kategori för SMC-klubbar:

https://smcboken.svmc.se/platser/12