Grundkurser

SMC Väst anordnar varje säsong Grundkurser på olika platser i distriktet.

Här hittar du grundkurser

Fortbildning är nyttigt och roligt
MC-fortbildning är en nyttig och rolig aktivitet för alla motorcyklister. Varje vår och sommar arrangeras kurser på ett stort antal platser. Kurserna arrangeras av SMC. Kursansvariga är ett stort antal utbildade ideella mc-instruktörer.

SMC tror på vidareutbildning
SMC har arrangerat fortbildningar i över 30 år, något som visar att vi tror det är en bra metod för att öka motorcyklisternas trafiksäkerhet. Tidigare kallades kurserna avrostning, vilket syftade på att man skulle bli av med sin ringrost efter en vinter utan motorcykelåkning. Numera heter kurserna fortbildning för att visa att
det handlar om vidareutbildning.

Målsättning med MC-fortbildning
Målsättningen med SMC:s fortbildningar är att du efter avslutad kurs:

  • har större kunskaper som gör det roligare att köra motorcykel,
  • har lärt känna din motorcykel bättre,
  • ökat din förmåga att hantera motorcykeln i trafikmiljö samt
  • blivit mer medveten om riskerna med att köra motorcykel

Förkunskaper och villkor för deltagande
SMC har följande krav på dig och din motorcykel inför deltagandet:

  • Föraren måste ha motorcykelkörkort och egen motorcykel.
  • Motorcykeln ska vara godkänd att användas i trafik, alltså skattad och besiktigad.
  • Motorcykeln ska minst vara trafikförsäkrad.
  • Skyddskläder för motorcykelåkning ska användas.
  • Alla motorcyklister är välkomna till kurserna, det är bara någon enstaka kurs som kräver SMC-medlemskap.
  • Alla motorcyklister och deras passagerare kan delta och självklart alla typer av hojar. Instruktörerna anpassar övningarna utifrån dina förkunskaper.

Grundkurser omfattar tre olika kurstyper: Avrostning, Gruskurs för nybörjare och Knix.

Läs mer om dessa under respektive kurstyp.

 

Grundkurs/Klubbavrostning

Om ni i er SMC-anslutna klubb önskar få hjälp med egen avrostning eller annan typ av grundkurs, kontakta Hans Byström på e-post: gk@smcvast.se så kan vi hjälpa dig att ordna en kurs!

Mc-körning kräver förare som är aktiva och använder hela kroppen, och knoppen.

Förbättra förmågan att köra din mc och bli en säkrare mc-trafikant. På SMC:s kurser får du inblick i de moment som varje motorcyklist bör vara bra på och kan öva på i sin mc-vardag. Ökad säkerhet och färdighet gör givetvis körningen roligare också, eller hur?