Reseräkning

För dig som varit funktionär eller på annat sätt tjänstgjort för SMC Västra Götaland, så finns det en reseräkning att fylla i. Fr.o.m. mars 2015 är reseräkningen digitaliserad och du kan fylla i den direkt via datorn. 

Reseräkningen är utan kontoplan, men översikt på kostnadsställen hittar du här.

Fyll därefter i : Reseräkning 

För att fylla i reseräkning behövs Acrobat Reader.
Den hittar du här :https://get.adobe.com/se/reader/otherversions/   

Det fungerar inte att fylla i formuläret i Google chrome, Firefox, Microsoft edge samt Safari. Det fungerar inte heller i andra pdf-läsare såsom Okular, Xreader, Evince, utan du måste öppna  filen med acrobat reader. Om du inte vill installera Acrobat reader, så kan du ladda ner den, printa och fylla i den för hand.

Notera att milersättning för MC endast är 9 kr/mil och om du har kört MC,  använd inte raden som lyder Konto 4010 Mil:...    Kostnad: .... den är för bil.

Utan fyll i nästa rad med kontonumret 4010 och med specificering MC: antal mil á 9 kr och räkna ut radkostnaden och fyll i den.

När reseräkningen har fyllts i sparar du den under annat namn, öppnar den igen och kontrollerar att den är rätt ifylld. Sedan skriver du ut den och signerar. Sedan kan du antingen scanna in den och maila den till den ansvarige för kostnadsstället, skicka den med post eller överräck den vid tillfälle.

Om kvitton ska bifogas, scanna dessa och behåll kopior. Detta är speciellt viktigt om reseräkningen skickas med post eftersom postleveranser inte längre är tillförlitligt. När reseräkning är attesterad enligt SMC-västs attestregler och i förekommande fall kvitton erhållits,  kommer SMC-västs kassör att betala ut pengarna till det konto som angivits i reseräkningen.