Arbetsgrupper i SMC Västra Götaland

SMC Västra Götaland består av duktiga medlemmar som har valt att engagera sig och arbeta ideellt för dig som motorcyklist. Eftersom distriktet är stort både till ytan och antal medlemmar har vi bildat fem olika arbetsgrupper. Varje grupp leds av en sammankallande som också är invald i distriktsstyrelsen.

Geografiska grupper

Tre grupper representerar en geografisk indelning av distriktet, dessa grupper finns nära dig som medlem. Fyrbodal täcker Bohuslän och Dalsland, Göteborg täcker Göteborgsregionen och Sjuhäradsbygden och Skaraborg täcker Skaraborg.

I dessa grupper planeras aktiviteter på lokal nivå i form av gemensam mc-turer, kurskvällar, representation på handlardagar (inkl mässor) samt medlemsrekrytering.

 För information om planerade turer, besök mc-turer med distriktet eller titta i kalendern eller på distriktets officiella Facebook-sida.

Fortbildning

Två grupper arbetar med fortbildning, för att vi ska kunna erbjuda ett brett utbud av kurser till dig som medlem, ledd av kompetenta instruktörer.

AG Grundkurs (GK) planerar och genomför KNIX och Avrostningar runt om i distriktet och AG Avancerade kurser (AK) planerar och genomför Steg 1-6 kurser på storbanorna Kinnekulle Ring, Falkenberg Motorcenter och Rudskogen Motorsenter (Norge).

Grupperna består av utbildade instruktörer, instruktörsaspiranter samt resurspersoner som hjälper till runt omkring en kurs, t.ex. som flaggvakt eller elevregistrering.

Vill du hjälpa till i någon grupp, ta då direkt kontakt via epost till respektive grupp.

SMC Västra Götaland

Vill du engagera dig i våra arbetsgrupper? Kontakta sammankallande via dessa epost-adresser.

fyrbodal@smcvast.se

goteborg@smcvast.se

skaraborg@smcvast.se

Grundkurser - gk@smcvast.se

Avancerade kurser - ak@smcvast.se