Organisationen

SMC Västra Götaland är ett av 21 distrikt i den ideella organisationen
Sveriges MotorCyklister, förkortas SMC.
(Observera att hemsidesadressen innehåller ett v - svmc.se).

SMC anses vara världens största förening för landsvägs-motorcyklister med omkring 70.000 medlemmar varav ungefär 12.100 är medlemmar i Västra Götaland.

SMC Västra Götalands styrelse och arbetsgrupper engagerar sig brett i olika frågor, både praktiskt och administrativt, allt från lokalpolitiska beslut rörande motorcyklister till trafiksäkerhetsfrågor. Dessutom läggs mycket arbete på trevliga sociala motorcykelaktiviteter dit alla är välkomna, allt för främjandet av motorcyklismen.

Det viktigaste för SMC är de enskilda medlemmarna och medlemsklubbarna vilka utgör den absolut starkaste resursen för organisationen totalt.

Vi vill välkomna dig till SMC och Västra Götaland oavsett om du bara njuter av medlemstidningen MC-Folket åtta gånger om året eller aktivt engagerar dig i något av alla de evenemang som erbjuds oss motorcyklister.

Storlänet Västra Götaland är av praktiska skäl indelat i tre delar. Följande personer är sammankallande för respektive del:
Fyrbodal - Martin Sandin,  fyrbodal@smcvast.se
Göteborg - Ole Holmblad, goteborg@smcvast.se
Vid frågor eller synpunkter gällande hela distriktet/organisationen:
Distriktsinformatör - Silvia Rydberg, distriktsinfo@smcvast.se
Webmaster - Silvia Rydberg,  webmaster@smcvast.se
Ordförande - Ivan Wåhlström, ordforande@smcvast.se
Postadress:
SMC Västra Götaland
c/o Jan Rickardsson
Smålandsgatan 18
441 57 Alingsås


Välkommen att höra av dig! Vi tar tacksamt emot dina synpunkter!